Varatoimari Kehityspäällikkö

Joustava ja tehokas IT ympäristö on yksi merkittävimmistä kilpailuedun lähteistä. IT ympäristö koostuu erilaisista päätelaitteista, tietojärjestelmistä, verkoista, ohjelmista ja palveluista. Siihen sisältyvät myös IT ympäristön hallinnan ja käytön menetelmät sekä prosessit. Heikosti toimiva IT ympäristö hidastaa tai voi jopa estää yrityksen kustannustehokasta toimintaa.

IT hyötyjen lunastaminen edellyttää, että yrityksessä tiedetään millaisia teknologioita on saatavilla, kuinka teknologioita käytetään tehokkaasti liiketoiminnan tukena ja miten sopivat teknologiat otetaan käyttöön. Olemassa oleva IT ympäristö vaikuttaa uusien teknologioiden valintaan, käyttämiseen ja käyttöönottoon.

Stressitesti on yksilöity kuntoarvio yrityksesi IT ympäristöstä. Siinä selvitetään IT ympäristön eri osien liiketoiminnallinen käyttötarkoitus ja selvitetään niiden tehokkuus. IT ympäristön kyky reagoida erilaisiin käytännön haasteisiin selvitetään erilaisten skenaarioiden kautta.

Stressitesti tuottaa kehityssuunnitelman, joka ohjaa yrityksesi liiketoiminnan kehittämistä teknologioiden avulla.

IT ympäristön stressitestissä käsiteltäviä osa-alueita ovat IT ympäristön päätöksenteko ja hallinta, hyötyodotukset, käyttökokemukset, tietojärjestelmät, tietoturva, päätelaitteet, sovellukset, lisenssienhallinta, tiedonhallinta, tiedostojenhallinta ja henkilöstön IT osaamistarpeet.

Tämä palvelu tuotetaan yhteistyössä Digital Experience Solutions Oy:n kanssa.

1.

Tilaa palvelu

2.

Vastaa esikyselyyn

3.

Osallistu online työpajaan

4.

Käynnistä yrityksesi digitalisaatio

Stressitesti sisältää:

Raportti IT ympäristön nykytilasta
  • IT ympäristön stressitestissä käsiteltäviä osa-alueita ovat IT ympäristön päätöksenteko ja hallinta, hyötyodotukset, käyttökokemukset, tietojärjestelmät, tietoturva, päätelaitteet, sovellukset, lisenssienhallinta, tiedonhallinta, tiedostojenhallinta ja henkilöstön IT osaamistarpeet.

  • Raportissa käsiteltävät aiheet ja selvityksen laajuus voidaan yksilöidä yrityksesi tarpeiden mukaisesti.

IT ympäristön kehityssuunnitelma
  • Esitämme ideoita yrityksesi IT ympäristön kehittämisen vaatimuksista, mahdollisuuksista, mahdollisista hyödyistä, vaatimuksista ja mahdollisista kustannuksista.

  • Esitämme kehityspolun yrityksesi IT ympäristön ja sen hallinnan kehittämiseksi.

IT-stressitestin jälkeen on mahdollista sopia tarkemmasta keskustelusta IT-stressitestin tuloksista, konkreettisesta kehitystyöstä sekä varsinaisen kehitystyön koordinoinnista ja ohjauksesta.