skip to Main Content
010 2711 457 tuki@varatoimari.fi

EU:n tietosuoja-asetus 25.5.2018

Tietosuoja-asetusta sovelletaan siirtymäajan jälkeen 25.5.2018 täysimääräisesti. Jotta yrityksessäsi ehditään tekemään tarvittavat muutokset, kannattaa aloittaa jo nyt.

Mikä tulee muuttumaan?

Henkilötietoja tulee käsitellä yrityksissä suunnitellummin ja huolellisemmin. Yritykselle tulee velvollisuus osoittaa, että ollaan toimittu asetuksen mukaan riittävän tarkasti. Viranomainen voi esimerkiksi määrätä sakkoja tai määrätä korjaavia toimenpiteitä asetuksen vastaisesta toiminnasta. Yksilöille annetaan uusia oikeuksia, joiden tietoja on kerätty yritysten järjestelmiin. Tämä saattaa myös vaikuttaa yritysten järjestelmiin ja käytäntöihin. Uudistus vaikuttaa kaikkiin yrityksiin, koska asetus korvaa Suomessa vuodesta 1999 voimassa olleen henkilötietolain. Henkilötietoja ovat mm. käyttäjätiedot, henkilöiden nimet, osoitetiedot ym. miltei kaikissa yrityksissä käsitellään mainittuja tietoja jollain tavalla ja siten asetus koskettaa lähes kaikkia yrityksiä.

Miksi muutos tehdään?

Asetuksella pyritään luomaan edellytykset EU:n sisäisille digitaalisille markkinoille sekä parantaa kansalaisten yksityisyyden suojaa. Tarve tälle on koska kuluttamisen ja muun arjen digitalisoituminen nopeutuu ja yksityisyyden loukkausten riskit kasvavat koko ajan. Näistä on voinut lukea uutisista, joissa tietomurtojen seurauksena ollaan varastettu miljoonien ihmisten salasanoja ja luottokorttitietoja. Asetus yhtenäistää henkilötietojen käsittelyä koskevaa sääntelyä EU:ssa.

Milloin muutos tulee tehdä?

Jotta yrityksessäsi ehditään tekemään tarvittavat muutokset, kannattaa aloittaa jo nyt. Tietosuoja-asetus tuli voimaan jo 24.5.2016 ja nyt on meneillään 2 vuoden siirtymä aika. Täysimääräisesti asetusta sovelletaan 25.5.2018. Mietintö kansallisesta liikkumavarasta julkaistaan Oikeusministeriön asettaman työryhmän toimesta 31.5.2017 mennessä.

Ajankohtaisia uutisia tietosuojauudistuksesta: http://www.tietosuoja.fi/fi/index/euntietosuojauudistus.html

Back To Top